AATELISKALENTERI


Suomen Ritarihuone on vuodesta 1858 lähtien julkaissut Suomen Ritaristoa ja Aatelia käsittelevän kalenterin Suomen Ritariston ja Aateliston kalenteri, jota yleisesti kutsutaan Aateliskalenteriksi. Julkaisu on pääosin selvitys nykyään elossa olevien aatelistoon kuuluvista henkilöistä ja se ilmestyy joka kolmas vuosi. Aineistoltaan mahdollisimman ajankohtaisen ja virheettömän kalenterin aikaansaamiseen myötävaikuttaa paitsi Ritarihuonegenealogin yhtäjaksoinen työ sukuluetteloiden parissa myös jäsenten aktiivinen osallistuminen.

Vuodesta 2001 lähtien on kalenteriin kuvattu neliväripainatuksena yhtenäisesti hahmotellut vaakunat 1800-luvun lopulla piirretyssä asussaan. Nämä kauniit vaakunakilvet on sijoitettu jokaisen sukuesittelyn alkuun.

Kalenterista ilmenee, että perustamisesta lähtien on Suomen Ritarihuoneeseen introdusoitu 357 sukua, joista tähän päivään saakka on mieslinjaisena säilynyt 148. (Lisäksi naislinjaisena on säilynyt 16.)

148:sta mieslinjaisesta suvusta 4 on kreivillistä, 25 vapaaherrallista ja 119 aatelista.

Aateliskalenterin voi ostaa mm. Akateemisesta kirjakaupasta.