Örn (adlig)

253
Beskrivning
Talmannen för borgarståndet, viceordföranden i justitiedepartementet, geheimerådet Robert Isidor Örn adlades 27.7.1876 och introducerades 4.10.1878.

Ätten kom från Narva till Viborg i början av 1700-talet.