Zansen, von

155
Beskrivning
Framträder vid sekelskiftet 1700 i Stralsund. Kaptenen, sedermera överstelöjtnanten vid Nylands dragonregemente Christian Gottlieb Zansen från Stralsund adlades 13.9.1772 och introducerades 9.5.1776 under nr 2091.

Ätten kom till Finland under senare hälften av 1700-talet och immatrikulerades i Finland 6.2.1818.

Originalsköldebrevet förstört.