Wright, von

149
Beskrivning
Kaptenen, sedermera överstelöjtnanten i arméns flotta, landshövdingen Georg Henrik Wright blev jämte sina bröder för faderns förtjänster adlad 13.9.1772 och introducerades 26.3.1776 under nr 2077.

Ätten immatrikulerades i Finland 26.1.1818. Den kom från Skottland till Narva i mitten av 1600-talet. I Sverige fortlevde ätten till 16.7.1917.

Namnet uttalas fån'vrikt.