Winther, von

267
Beskrivning
Överläkaren vid finska militären, verklige statsrådet Georg Gustav Winter adlades 13.4.1890  och introducerades 25.9.1890.

Släktens ursprung är ovisst. Det kan ledas till en Olof Olofsson Winter, som var borgare i Viborg omkring 1600. Men redan därförinnan anträffas i denna stad personer med detta namn; 1545-1566 finner man en rådman Severin Winter och vidare finner man åren 1558 och 1559 en köpman i Viborg med namnet Henrik Winter utan att dessa kan sättas i samband med Olof Winter.

Ätten utdog 7.10.1953.