Willebrand, von F23

23
Beskrivning
Landhövdingen och generalmajoren, herr Ernst Gustav von Willebrand, upphöjdes till friherre samma dag han tog avsked från landshövdingsämbetet 8.8.1806 utan att senare ta introduktion.

Den efterlevande änkan ansökte sedermera om introduktion - inte immatrikulering - vid Riddarhuset i Finland, vilket beviljades 23.1.1818.

Ätten utslocknade 9.5.1886.

En äldre son, majoren herr Ernst Fredrik von Willebrand kvarblev i svensk tjänst och upphöjdes till svensk friherre 14.7.1812 med introduktion 1814 under nr 344 och ätten utslocknade 2.11.1859.