Wendt, von

213
Beskrivning
Översten, sedermera generallöjtnanten och kommendören för livgardets 3 finska skarpskyttebataljon Alexander Jakob Wendt adlades 19.4.1847 och introducerades 30.5.1848.

Ätten kom från Lübeck via Ryssland till Sordavala under 1700-talet.