Wasastjerna

162
Beskrivning
Rådmannen i Vasa stad, bruksägaren, kommerserådet Abraham Falander och advokatfiskalen vid Vasa hovrätt, lagmannen Anders Johan Bergvald adlades 17.10.1808 för sina förtjänster under kriget 1808-1809 och introducerades 8.9.1809 under nr 2196.

Ätten, som immatrikulerades i Finland 6.2.1818, har gemensamt ursprung med adliga ätten nr 92 Tigerstedt.

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.