Wallenstråle

145
Beskrivning
Släkt från Ångermanland, som tidigast framträder med kronolänsmannen och gästgivaren Nils Göransson i Vibyggerå vid mitten av 1600-talet.

Superintendenten och biskopen Göran Wallins söner adlades 26.10.1756 för faderns försttjänster och introducerades 9.5.1776 under nr 2037.

Ätten immatrikulerades 12.1.1820, men överflyttade 1838 till Sverige, där den fortlever.