Wallenstierna

77
Beskrivning
Ätten leder sitt ursprung från Grubbe by i Västernorrland, av vilken den tog namnet Grubb. Adlades 28.2.1678 och introducerades 1686 med nr 1034.

Immatrikulerades 28.1.1818 men utgick på manslinjen 7.1.1854  samt helt och håller 6.4.1867.

En ättegren kvarblev i Sverige som utdog 20.12.1928 på manslinjen och 1981 på kvinnolinjen.
Därförinnan hade en medlem blivit upphöjd i friherrligt stånd 6.10.1766, introducerades 1776 under nr 269, utslocknad på manslinjen 1796 samt helt och hållet 21.1 1800.

En ofrälse släkt som antagit namnet Wallenstierna/Wallenstjerna fortlever i stort antal i Finland.