Wallensköld

194
Beskrivning
Senatorn i ekonomiedepartementet, presidenten i Åbo hovrätt, statsrådet Erik Wallenius adlades 20.11.1832 och introducerades 20.12.1833. Ätten härstammar från Nådendal (Vallis gratiae) i slutet av 1500-talet.

Ätten har gemensamt ursprung med friherrliga ätten nr 38 Walleen.