Walleen

38
Beskrivning
Prokuratorn, geheimerådet och juris h.c. herr Carl Johan Walleen upphöjdes vid avskedstagandet från prokuratorsämbetet i senaten 5.4.1854 i friherrligt stånd. Han fick 8.4.1854 tillstånd att på sin ätt adoptera sin styvson, statsrådet herr Knut Emil Stjernvall (son till landshövdingen herr Carl Johan Stjernvall, adl. ätten nr 117), vilken då erhöll namnet Stjernvall Walleen. Bägge introducerades 8.4.1856 på riddarhuset under samma nummer.

Den adopterade grenen utdog med adoptanten 14.10.1890, den ursprungliga linjen utdog på manslinjen 31.5.1988.

Valspråk: Capessere recta (sträva efter det rättframma).