Walleen

170
Beskrivning
Landshövdingen i Viborgs län, statsrådet Carl Johan Walleen adlades 20.2.1816 och introducerades 23.1.1818 nr 170. I och med att han upphöjdes i friherrligt stånd 5.4.1854 och introducerades 8.4.1856 upphörde den adliga ätten att existera.

Släkten Walleen, tidigare Wallenius, har sitt namn efter staden Nådendals latinska namn Vallis gratiae. Dess stamfar Michael Michaelis, kapellan där, antas ha varit son till kyrkoherden i Nådendal och Reso Michael Henrici (nämnd från år 1554), som dog omkring 1570. Men detta är något tvivelaktigt, eftersom en äldre son omedelbart efterträdde fadern, och alltså var till åren kommen, medan den yngre sonen skulle ha blivit prästvigd minst 22 år efter faderns död.

Samma släkt har gett upphov till såväl den adliga ätten Wallén, på svenska riddarhuset nr 1904, utdöd på manslinjen 25.8.1792 och på kvinnolinjen 17.9.1836, som adliga ätten nr 194 Wallensköld på Finlands riddarhus.