Wadenstierna

98
Beskrivning
Assessorn i Svea hovrätt Lars Wadensteen från Dalby (Uppland) adlades 10.1.1702 och introducerades 1703 under nr 1387.

Ätten immatrikulerades i Finland 19.1.1818. Den kom till Finland i mitten av 1700-talet. Majoren Otto Johan Colliander från Helsingfors adlades 9.12.1802 och adopterades 30.5.1807 av sin svåger på ättens namn och nummer.