Ursin, af

211
Beskrivning
Professorn i anatomi och fysiologi vid Alexanders-universitetet i Helsingfors, universitetets rektor, kollegierådet, medicine och filosofie doktorn Nils Abraham Ursin adlades 27.4.1845 och introducerades 22.12.1846.

Ätten härstammar från Karhula hemman (karhu, björn, latin ursus) i Jääskis (Karelen) i början av 1600-talet.