Uggla

4
Beskrivning
Frälsesläkt från Västergötland, känd sedan 1508. Introducerades 10.3-4.4.1625 under nr 100.

Ätten immatrikulerades i Finland 29.1.1818. Den kom till Finland i början av 1600-talet. Ätten fortlever även i Sverige, där en gren innehar friherrlig värdighet. Dessutom fortlever ätten i Norge, Polen och USA.