Törnqvist

222
Beskrivning
Ledamoten av senatens justitiedepartement, verklige statsrådet Per Jonas Törnqvist adlades 7.9.1856 och introducerades 8.10.1857 under nr 222. Ätten utdog på manslinjen 18.6.1872 samt helt och hållet 3.5.1883.

Ättens ursprung är osäker, men står sannolikt att finna i antingen Sverige, där namnet anträffas under senare hälften av 1600-talet (Stockholm), eller i östra Nyland.