Törne, von

121
Beskrivning
Löjtnanten, sedermera generalmajoren och översten för Tavastehus läns infanteriregemente Peter Törne adlades 19.6.1731 och introducerades 21.6 samma år under nr 1857.

Ätten immatrikulerades i Finland 29.1.1818 och utdog på manslinjen 14.12.1974 samt helt och hållet 18.10.2004. Den härstammar från Stockholm i slutet av 1500-talet.