Tudeer

272
Beskrivning
Viceordföranden i senatens ekonomiedepartement, hovstallmästaren Sten Carl Tudeer adlades 3.5.1897 och introducerades 24.1.1898 under nr 272. Ätten utdog med stiftaren 5.1.1905.

Släkten framträder först i Somero socken, efter vilken den bar namnet Somerus, men redan i mitten av 1650 talet tog den namnet Tuderus, okänt varför.