Trapp, von

244
Beskrivning
Senatorn Robert Trapp adlades 29.4.1868 och introducerades på riddarhuset 30.5.1870 under nr 244. Ätten utdog på manslinjen 21.3.1875 samt helt och  hållet 20.2.1906.

Släkten härstammar från Tyskland, möjligen från Schlesien, och inkom efter stora ofreden över Reval till Åbo.