Torwigge

43
Beskrivning
Ätten, med ursprung i Sverige, framträder först i Ingermanland, adlades 21.12.1651 och introducerades 1652 under slutligt nummer 548. Oroliga tider förde den över till Finland, där den efter stora ofreden blev bofast.

Ätten immatrikulerades på Finlands riddarhus 6.2.1818 med nr 43. Den utdog den på manslinjen 1901 och på kvinnolinjen 16.4.1923.