Toll A113

113
Beskrivning
De två i Finland immatrikulerade ätterna Toll har gemensamma, om än i gamla tider inte säkerställda, genealogier och bakgrunder.

Den i Finland 6.2.1818 immatrikulerade ätten nr 113 är densamma som den 1723 i Sverige naturaliserade ätten under nr 1777. Ätten utslocknade på manslinjen 6.9.1880 samt helt och hållet 22.7.1923.