Tigerstedt

92
Beskrivning
Assessorn i Åbo hovrätt, juris professorn vid Åbo akademi och akademins rektor Erik Falander adlades 27.4.1691 och introducerades 3.11.1693 under nr 1227.

Ätten immatrikulerades i Finland 18.1.1819. Den härstammar från Falun i Stora Kopparberg (Dalarna) i mitten av 1500-talet och inkom till Finland 1632. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten nr 162 Wasastjerna.

Grenar av ätten har återvunnit representationsrätt på Sveriges Riddarhus dels 16.7.1948 och dels  23.4.1954. Den fortlever även i Ryssland.

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.