Thesleff

182
Beskrivning
Överstelöjtnanten och ryske överkvartermästaren, sedermera generalguvernörsadjointen, t.f. vicekanslern för Alexanders-universitetet i Helsingfors, generalen av infanteriet Alexander Amatus Thesleff adlades 18.9.1812 och introducerades 7.3.1822. Han erhöll 9.1.1824 tillstånd att adoptera sin äldste bror och 18.6.1834 sin nästäldste brors söner på ättens namn och nummer.

Ätten kom från Lübeck till Viborg i slutet av 1500-talet. Den har gemensamt ursprung med svenska friherrliga ätten nr 145 Stiernstedt.

Valspråk: Sustine et abstine (utstå och avstå).