Tesche, von

217
Beskrivning
Generalmajoren i rysk tjänst, Karl Albert Tesche, adlades 17.5.1854 och introducerades 23.1.1856 under nr 217.

Efter första världskriget, och den därpå följande ryska revolutionen, har inga uppgifter om ättemedlemmar erhållits. Det är därför osäkert om ätten fortlever på manslinjen, men för tillfället finns det inget som heller talar för den saken.

Släktnamnet Tesche är sannolikt av tyskt ursprung, eftersom det i Tyskland ännu anträffas personer med detta namn.