Tengström, af

169
Beskrivning
Biskopen i Åbo Jakob Tengströms barn och efterkommande adlades för dennes förtjänster 19.7.1809 och introducerades 23.1.1818 under nr 169. Ätten utdog på manslinjen 12.10.1907 och på kvinnolinjen 29.10.1995.

Släkten härstammar från Västergötland och Trökörna annex under Tengene sn, av vilken sistnämnda ort gav upphov till namnet.