Teetgren

44
Beskrivning
Ätten härstammar från Säkkijärvi i Karelen och har namnet och vapnet efter en stammor, som tillhörde släkten Teit, befryndad med den svenska adliga ätten Teet nr 550. Den adlades 20.7.1652 och introducerades samma år under nr 528, sedan ändrat till 557.

Ätten immatrikulerades 6.2.1818 under nr 44, den utdog på manslinjen 6.1.1882 samt på kvinnolinjen 3.6.1921.