Tawaststjerna

81
Beskrivning
Häradshövdingen i Österbottens norra domsaga Erik Tawast av Åbogrenen av adliga ätten nr 3 Tawast adlades 10.2.1687 och introducerades 7.2.1689 under nr 1107. Ätten immatrikulerades i Finland 30.1.1818.

Originalsköldebrevet finns i Sveriges riddarhusarkiv, avskrift i riddarhusarkivet.