Tawast

3
Beskrivning
Översten Arvid Henriksson Tawast, av gammalt frälse från Kokkala i Hauho (Tavastland), fick 24.6.1582 sköldebrev med vapenförbättring. Hauhoätten introducerades 1625 (10/3-4/4) på Sveriges riddarhus under nr 64 och utdog 29.11.1731.

Löjtnanten Carl Johan Tawast blev jämte sina syskon 1756 immatrikulerad på Sveriges riddarhus under Hauhoättens namn och nr. Han härstammade från en borgarsläkt som framträdde i Åbo under slutet av 1500-talet.

Åboätten jämte ättlingar till fältväbeln Christoffer Tawast från Hannolanpelto i Kerimäki immatrikulerades 30.1.1818 under nr 3. Åboätten utdog 1841. Alla nulevande ättemän tillhör Kerimäkiätten. Nya grenar av Kerimäkiätten har immatrikulerats 1949, 1952, 1966 och 1990.

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.