Taube

60
Beskrivning
Översten för ett dragonregemente Evert Taube av huset Maydel-Odenkat naturaliserades11.8.1668 och introducerades 13.8 samma år under nr 734.

Ätten lever som svenska friherrliga ätten nr 110 Taube af Odenkat. Den är en adlig ätt från Estland i slutet av 1300-talet. Medlemmar av samma ätt av huset Issen-Odenkotz immatrikulerades 1746 på samma namn och nummer och immatrikulerades i Finland 5.2.1818.

Namnet uttalas tå:b av huvudmannagrenen och 'taube av yngre grenen.