Tandefelt

26
Beskrivning
Presidenten vid Åbo hovrätt herr Adolf Tandefelt upphöjdes till friherre 18.7.1809 med introduktion 17.9.1818. Han förordnades 19.2.1809 att förrätta justitiekanslerns uppgifter under lantdagen i Borgå 1809 och så småningom kom han att bli den främste ledamoten av regeringskonseljen, sedan senatens justitiedepartement 18.8.1809. Såsom ogift och barnlös erhöll han 18.6.1811 tillstånd att på sin friherrliga ätt adoptera sin brorson, kammarjunkaren herr Adolf Fredrik Tandefelt med introduktion 29.11.1820.

Det kejserliga beslutat av 1811 avslöjades för adoptanten först på dennes bröllopsdag 1.12.1818!

Ätten utslocknade 28.12.1904.