Tandefelt

51
Beskrivning
Ryttmästaren vid Nylands och Tavastehus kavalleriregemente Arvid Hindersson från Rapala i Sysmä (Tavastland) adlades 20.8.1650 och introducerades 25.6.1655 under nr 631.

Ätten immatrikulerades i Finland 29.1.1818. En gren upphöjdes i friherrlig värdighet 1809 och utdog 1904.

Ättemedlemmar har genom överflyttning sedan 1982 återvunnit representationsrätt på Sveriges Riddarhus och ätten fortlever även på Martinique.