Sölfverarm

20
Beskrivning
Ätten Sölfverarm är en av de, inte helt fåtaliga, adliga ätter, vilka utdött inte långt efter adlandet, men trots det officiellt fortlevt in på 1900-talet, eftersom medlemmar av en helt annan ätt eller ofrälse grenar av samma ätt under oriktiga förutsättningar inympats på den utdöda ättens genealogi.

Ryttmästaren Påvel Jonsson Väderhorn eller Sölfverarm från Södermanland, vars far 25.7.1606 fått s.k. mandatsfrälse, adlades 12.8.1634 med det senare namnet och introducerades 1635 under nr 20,  senare ändrat till 232. Han stupade barnlös redan 1637 och därmed slöt han själv sin adliga ätt.
Emellertid hade, samma dag som adlandet skedde år 1606, även en Erik Mikaelsson fått mandatsfrälse och en av hans söner Mikael Sölfverarm ansökte på den grunden 1650 att bli introducerad på riddarhuset. Han fick dock avslag, varför han anhöll att för egen del bli adlad. Detta bifölls 5.5.1654, men någon introduktion blev aldrig av.

Så fortsatte förbistringen och till sist uppstod ett tillstånd då adelskapet inte ifrågasattes och representation vid riksdagar accepterades.

Ätten, som fortlevat i Finland, immatrikulerades 30.1.1818 under nr 20. Den utgick på manslinjen 13.2.1911 samt helt och hållet 20.10.1923.