Svinhufvud af Qvalstad

7
Beskrivning
Häradshövdingen i Jönsåkers härad (Södermanland) Per Hansson adlades 22.6.1574. Ätten introducerades 1627 under nr 145 och immatrikulerades i Finland 30.1.1818. Den är en frälsesläkt från 1400-talet i Dalarna.