Stålhane

27
Beskrivning
Ryttmästaren vid Nylands kavalleri Nils Larsson från Irjala i Vichtis (Nyland) adlades 13.8.1641 och introducerades 15.2.1642 under nr 292.

Ätten immatrikulerades i Finland 17.2.1818 och fortlever i Sverige samt möjligen som expatrierad i Ryssland, där ättemedlemmar efter rysk transskribering skrivit sig de Stolgané.

Originalsköldebrevet förvaras i riddarhusarkivet.