Stålhammar

39
Beskrivning
Släkten, av småländskt ursprung, adlades 30.8.1650 och introducerades samma år, först under nr 476 som sedan ändrades till 496 och den fortlever i Sverige.

Ätten immatrikulerades 8.2.1818 under nr 39 och utslocknade 9.5.1850.