Stålarm-Tawast

189
Beskrivning
Statsrådet herr Herman Bernt Tawast fick genom kejserlig resolution 9.2.1830 tillstånd att till bevarande av minnet av den utdöda adliga ätten Stålarm, som (enligt dåtida uppfattning) hade gemensamt ursprung med ätten Tawast, uppta den Stålarmska ättens vapen och under nytt nummer bilda en särskild adlig ätt med namnet Stålarm Tawast. Därtill tilläts han samtidigt att under denna särskilda ätt adoptera sin ende son Alexander Fabian Tawast. Ätten introducerades 11.6.1830 under nr 189.

Ätten utdog på manssidan 19.1.1880, på kvinnosidan fortlevde ätten ännu en tid, ovisst när den utslocknade.