Stjernvall

59
Beskrivning
Chefen för ryska järnvägsstyrelsen, generalmajoren vid ingenjörskåren, sedermera verkliga geheimerådet, kammarherren herr Knut Adolf Ludvig Stjernvall av adliga ätten nr 117 upphöjdes 13.1.1875 till friherre och introducerades 18.9.1889.