Stjernvall

117
Beskrivning
Hovrättsrådet i Åbo hovrätt Erik Wallwik adlades 3.8.1727 och introducerades samma år under nr 1810.

Ätten immatrikulerades i Finland 6.2.1818. Den härstammar från början av 1600-talet från Stora Kopparberget (Dalarna).

Ättemedlemmarna skriver sig Stjernvall.

Namnet uttalas '∫ä:rnval: