Stjernschantz

101
Beskrivning
Majoren, sedermera generalmajoren och översten för Savolax och Nyslotts läns infanteriregemente Johan Wessman från Nyen (Ingermanland) adlades 25.4.1705 och introducerades 1719 under nr 1432.

Ätten immatrikulerades i Finland 30.1.1818.

Den nu levande ättegrenen härstammar från en 14.4.1856, med kjesarens tillstånd, adopterad systerson, trafikdirektören Johan Wilhelm Blidberg från Småland, som introducerades 25.11 samma år.

I Sverige utslocknade ätten i september 1865.

Namnet uttalas '∫ä:rnskans.