Stierncreutz

35
Beskrivning
Stadsmajoren i Dorpat Johan Mattson Teet adlades 20.10.1648 och introducerades 1649 under nr 436.

Ätten immatrikulerades i Finland 30.1.1818 och härstammar från 1400-talet från Tetom i Pernå (Nyland). I Sverige utslocknade ätten 20.7.1898.

Namnet uttalas '∫ä:rnkröjts.