Stierncrantz

8
Beskrivning
Ätten kommer ursprungligen från Göteborg och adlades 16.2.1674  samt introducerades 1675. Den adliga ätten utdog 29.7.1800, men hade 1720, utgrenat sig i friherrliga ätten Stierncrantz under nr 175, som även introducerades 1720.

Immatrikulerades 6.2.1818 under nr 8. Utslocknad 1.2.1926 på manslinjen samt helt och hållet bara några månader senare 4.6.1926.