Sticht, von

160
Beskrivning
Den tyska adliga släkten von Sticht inkom till Sverige i mitten av 1600-talet och naturaliserades 7.9.1661, men blev inte introducerad förrän den med stamfaderns sonsons son 28.5.1801 åter naturaliserades med introduktion 13.8.1802 under nr 2175.

Ätten immatrikulerades 24.1.1818 med nr 160 och utdog 29.1.1919.