Stewen-Steinheil

7
Beskrivning
Generalguvernören över Finland, generallöjtnanten friherre Fabian Gotthard Steinheil blev 18.9.1812 upphöjd i finländskt grevligt stånd och introducerades 3.2.1825 under nr 7.

Stiftaren dog utan söner 7.3.1831, men hade 25.8.1824 fått rätt att adoptera sin svärson generallöjtnanten Alexander Stewen, som 3.2.1825 inskrevs med namnet Stewen-Steinheil under ättens nummer.

Ätten Steinheil härstammade från den fria riksstaden Esslingen. En medlem adlades i Wien 8.1.1637 och 29.10.1777 upphöjdes två bröder till tysk-romerska riksfriherrar. Ätten inskrevs på Estlands riddarhus 4.3.1818.

I Finland utdog ätten på manslinjen 23.2.1971 och kvinnolinjen 29.7.1993.