Stewen

209
Beskrivning
Guvernören i Viborgs län, statsrådet Fredrik Stewen adlades 4.8.1840 och introducerades 16.11.1842 under nr 209. Han slöt själv sin adliga ätt 12.8 1851. Hans äldre broder, generallöjtnanten Alexander Stewen hade 1824 blivit adopterad på grevliga ätten Steinheil med namnet Stewen Steinheil. Deras far var införd i matrikeln för guvernementsadeln i Viborg.

Ätten är sannolikt av tyskt ursprung, närmast från Lybeck.