Standertskjöld-Nordenstam

46
Beskrivning
Generalauditören, sedermera landshövdingen i Stockholms län Carl Fredrik Swart från Göteborg adlades 25.11.1751 och introducerades 1752 under nr 1950 med namnet Nordenstam.

Ätten immatrikulerades i Finland 28.1.1818.

Viceordföranden i senatens ekonomiedepartement, vicekanslern för Alexanders-universitetet i Helsingfors, generallöjtnanten, guvernören i Nylands län, sedermera lantmarskalken och generalen av infanteriet herr Johan Mauritz Nordenstam upphöjdes till friherre 15.4.1860 och introducerades 14.11 samma år. Han erhöll 7.6.1869 tillstånd att adoptera sin morbrors sonson friherre Herman Sigfrid Standertskjöld av friherrliga ätten nr 52 med namnet Standertskjöld-Nordenstam.