Standertskjöld

158
Beskrivning
Fänriken, sedermera majoren vid arméns flotta Henrik Johan Justander adlades 13.9.1772 och introducerades 19.10.1778 under nr 2126.

Ätten immatrikulerades i Finland 28.1.1818. Den härstammar från Åbo i början av 1600-talet.

Namnet uttalas 'standär∫öld.

Originalsköldebrevet finns i Sveriges riksarkiv, avskrift i riddarhusarkivet.