Stackelberg

10
Beskrivning
Generalen av infanteriet, sedermera fältmarskalken och översten för Åbo läns infanteriregemente Bernt Otto Stackelberg naturaliserades 7.9.1726 samt upphöjdes 11.7.1727 och introducerades 10.8. samma år som friherre under nr 192.

Ätten immatrikulerades i Finland 30.1.1818. Ätten nämns med namnet Stakilberg i Riga (Livland) 1306.