Spåre

9
Beskrivning
Ståthållaren på Kexholm, ryttmästaren Henrik Månsson från Tavastland adlades 28.10.1617 och introducerades 1627 med namnet Spåra under nr 160. Ätten utdog 1648.

Vicekorpralen vid livdrabanterna Henrik Johan Spåre av en frälsesläkt från 1500-talet från Moisio i Lundo (Egentliga Finland) immatrikulerades på ättens namn och nummer 8.7.1765.

Ätten, som sedan 1809 inte varit företrädd i Sverige, immatrikulerades 30.1.1818 i Finland.