Soisalon-Soininen

282
Beskrivning
Släkten härstammar från Soisalo i Leppävirta sn, Savolax, där den uppträder som bondesläkt på 1500-talet med namnet Soininen.

På 1800-talet tog de namnet Johnsson. Prokuratorn i senaten, senatorn i justitiedepartementet, häradshövdingen i Äyräpää domsaga, statsrådet Johan Mårten Eliel Johnsson blev 10.4.1904 adlad med namnet Soisalon-Soininen. Efter hans död blev hans barn introducerade 14.2.1905.